forex trading logo '

Despre noi
Scris de mihaiela lazar   

Despre noi

Activitatea educaţională desfăşurată în liceul nostru este pusă sub semnul artei, a culturii, a promovării valorilor ceea ce conferă şcolii o identitate unică în învăţământul sălăjean.

Suntem:

un liceu în care veţi găsi un mediu educaţional dinamic, unde se valorifică munca în echipă;

un liceu care te ajută să devii o personalitate complexă, cu şanse reale de reuşită în viitor;

un liceu în care vei exersa şi vei aplica cunoştinţe teoretice şi practice;

un liceu în care vei învăţa uşor şi temeinic;

un liceu în care vei fi încurajat şi perfecţionat.

Activitatea instructiv-educativă desfăşurată de către elevi şi profesori în şcoală este orientată spre dobândirea unui sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, competenţe, achiziţii intelectuale şi motrice, prin care îşi formează concepţia despre lume, convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum şi aptitudinile de cunoaştere, cercetare şi creaţie.

În această instituţie de învăţământ se urmăreşte realizarea unui proces instructiv-educativ complex care să asigure elevilor atât cunoştinte de cultură generală, cât şi o pregătire performantă de specialitate. Atu-ul principal pentru realizarea acestor obiective este existenţa unui colectiv didactic bine pregătit şi cu experienţă, dinamic şi receptiv la schimbările şi cerinţele actuale ale societăţii. Eficienţa activităţii a depins, depinde şi va depinde întotdeauna, în mod esenţial, de calitatea şi competenţa profesională a cadrelor didactice: cadre didactice de cultură generală şi cadre didactice de specialitate, muzică şi arte plastice, foarte bine pregătite, cu experienţă şi rezultate de excepţie. Resurse umane

Liceul dispune şi de o bază materială corespunzătoare desfăşurării unui proces instructiv-educativ modern. Resurse materiale

În scopul realizării misiunii sale, Liceul de Artă ,,Ioan Sima” vizează următoarele sarcini principale:

· asigurarea competenţei profesionale a elevilor şi formarea deprinderilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor creative;

· implementarea diverselor tehnologii de învăţământ pentru realizarea standardelor educaţionale de stat;

· formarea unei personalităţi armonios dezvoltate şi creative;

· respectarea obligatorie a prevederilor Planului-cadru, curriculumului educaţional de liceu şi a programelor de instruire la specialitate conform instrucţiunilor metodice;

· promovarea politicii de cooperare interinstituţională pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educativ şi pentru integrare în sistemul educaţional european;

· păstrarea, îmbogăţirea şi propagarea patrimoniului ştiinţific, artistic şi cultural.

Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău a devenit o certitudine în peisajul învăţământului vocaţional sălăjean, fiind o prezenţă vie şi puternică, cu împliniri şi realizări notabile, recunoscute şi apreciate, graţie muncii colectivului didactic, precum şi al sufletului deschis al tinerilor învăţăcei. Evenimente

Prin întreaga activitate desfăşurată cu elevii şi profesorii s-a urmărit creşterea prestigiului şcolii şi a calităţii procesului instructiv-educativ, prin realizarea unui echilibru între activităţile curriculare şi extracurriculare, prin atragerea şi implicarea unui număr cât mai mare de elevi într-un spaţiu educativ cu rol în formarea personalităţii lor, în descoperirea şi cultivarea intereselor şi talentelor lor, în defavoarea timpului petrecut de aceştia pe stradă sau în alte locuri cu influenţă negativă asupra lor. Per ansamblu, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost bogată şi complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii şi agenţi economici.

 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela